workshop 1+1

Projekt 1+1 spája profesionálov z oblasti umenia, architektúry a dizajnu s obyvateľmi mesta Nitra. V priebehu niekoľkých mesiacov vzniklo 7 dvojíc, ktoré spolu pracovali na spoločnom projekte. Tie sa následne buď realizovali, alebo boli od prezentované vo forme štúdie, v závislosti od charakteru projektu.

 V apríli bola verejne od prezentovaná prvá štvorica projektov. 

Každý zo zúčastnených získaval nové skúsenosti, nové kontakty, nové impulzy, ktoré sa postupne rozvíjajú ďalej.

Poslednú dvojicu sme sa rozhodli poňať inak. Prvou „jednotkou“ sme my, organizátori celého projektu a v priebehu dvoch dní budeme otvorene spolupracovať s verejnosťou, čiže obyvateľmi mesta Nitra.  Výsledkom je  dvojdňový workshop pre verejnosť v priestoroch BUNKY.

Cieľom je zúročiť skúsenosti, ktoré sme získali počas dlhodobej práce na projekte 1+1 a zároveň naše vzdelanie v oblasti architektúry a umenia. Počas dvoch dní budeme pracovať s rôznymi vekovými kategóriami. Pre najmenších sme pripravili materiál pomocou, ktorého budeme symbolicky prepájať priestor BUNKY s verejným priestorom na pešej zóne. Tieto jednoduché zásahy, detské nápady a koncepty, majú zábavnou formou prinášať nové kvality do verejného priestoru.  

Dospelí účastníci workshopu budú mať rovnako možnosť priniesť svoje nápady, ktoré môžu zlepšiť prostredie v ktorom žijeme. Za pomoci grafika vzniknú vizualizácie, ktoré následne odovzdáme samospráve ako konkrétne nápady k možnej realizácii.

Takýmto spôsobom uzavrieme projekt 1+1, teda jeho oficiálnu časť. Mnoho z vzniknutých projektov stále pokračuje a dvojice sú v kontakte. Mnohé projekty svojím charakterom nebolo možné realizovať v čase trvania 1+1. Práve preto nebol dôležitý samotný  výsledok spolupráce, ale  impulz, ktorý môže pokračovať ďalej.