routes re search

ROUTES RE SEARCH: NITRA

 

 

BUNKA pre súčasnú kultúru a občianske združenie rese arch Vás srdečne pozývajú na workshop s názvom ROUTES RE SEARCH, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16.septembra 2012. Workshop sa uskutoční v BUNKE – Štefánikova trieda 19, pešia zóna. V nedeľu však vyrážame do terénu a navštívime vybrané miesta v Nitre.

 

 

ROUTES RE SEARCH je projekt občianskeho združenia rese arch a jeho koordinátorom je architekt Ján Pernecký. Projekt pozostáva zo série workshopov v slovenských regiónoch.

 

Na dvojdňových workshopoch účastníci identifikujú reálne trasy vo svojom meste s potenciálom niesť skutočnú alebo fiktívnu oral history. Vybrané miesta virtuálne obohatia o skutočné, fiktívne alebo jednoducho subjektívne príbehy, obrazy, situácie. Tieto zásahy sa neuskutočnia v reálnom prostredí, ale budú zanesené do záznamu – textu, mapy,obrazu miesta a pod.

 

Projekt BUNKA pre súčasnú kultúru od svojho počiatku skúma rôzne typy priestorov v Nitre. Úplne prvým miestom, na ktoré sme upriamili našu pozornosť bol umelo vytvorený kopec, ktorý mnohý poznajú pod názvom „Tabáň“, neskôr to bolo napríklad aj sídlisko Chrenová I. Vzniklo niekoľko konceptov, kresieb a skíc, ktoré sa však reálne neuskutočnili.

Prvou lokalitou, ktorú projekt „reálne zabýval“ bol priestor za hlavnou poštou. Preto sme sa rozhodli reagovať na miesta s ktorými máme skúsenosť, či už reálnu alebo vo forme projektu, konfrontovať ho s obyvateľmi mesta. Náš výskum by mal slúžiť ako odrazový mostík, pre vznik „nových legiend“.

 

Ak poznáte niekoho alebo ste sami zažili niečo zaujímavé s týmito alebo inými miestami v Nitre, kľudne sa zastavte. V sobotu a v nedeľu 15-16.9.2012 budete mať možnosť zanechať Váš príbeh, ktorý sa stane súčasťou spomínaného projektu u nás v Bunke – Štefániková trieda 19. Príbehy budeme radi prijímať v akejkoľvek forme (prerozprávaný príbeh, fotky, nahrávky...).

 

Tešíme sa na Vašu návštevu !

 

Koordinátor projektu pre Nitru:

Daniel Dida

 

Účastníci workshopu:

Juraj Gábor, Martina Kalusová, Ľudmila Horňáková,

a verejnosť.