rieka

Diskusia + projekcia filmu Ľudský rozmer

Čo je to verejný priestor? Načo a komu by mal slúžiť? Na tieto i ďalšie otázky vo štvrtok, 18. decembra 2014, o 19tejv klube Tatra budeme odpovedať spolu so zajímavými hosťami, medzi inými s Madlou Rjabininovou (Na Kupeckej), Marekom Hattasom (Hidepark) alebo Julom Fujakom (experimentálny skladateľ a hudobný estetik) a ďalšími. Nitrianske osobnosti budú spoločne uvažovať o tom, či je verejný priestor vôbec témou a prečo by sme sa ním mali zaoberať.

Report Plánovacia cyklojazda

Vyše päťdesiat ľudí sa v piatok podvečer, 15. augusta 2014, zúčastnilo prvej plánovacej cyklojazdy urbánneho projektu Mesto potrebuje viac rieky zoskupenia Bunka pre súčasnú kultúru. Laická i odborná verejnosť otestovala nitrianske cyklochodníky, diskutovala o rieke Nitra a jej potenciáli a otvorila mnohé otázky, ktoré by mohli dopomôcť k zmene vnímania a využitia verejného priestoru nábrežia.

Plánovacia jazda

Už tento piatok sa koná prvé podujatie urbánneho projektu Mesto potrebuje viac rieky. Cyklojazda po brehu rieky Nitra si za cieľ kladie zmapovať jej tok a začať diskusiu o možnostiach jej využitia. Stretnutím laickej i odbornej verejnosti sa pokúsia vytvoriť platformu pre vznik a realizovanie nápadov, ako začať meniť priestor okolo nás vo svoj prospech.

čo je mesto potrebuje viac rieky

Rieka v meste? Mesto na rieke? Rieka s mestom? Po minuloročnom projekte Mesto potrebuje viac mesta sa opäť chceme pozerať na mesto, konkrétne na fenomén rieky. Je tu, ale nie je živou súčasťou mesta, tvorí skôr bariéru ako spojovací element. Projekt Mesto potrebuje viac rieky by mal predstavovať prvý krok k otvoreniu tejto témy aj medzi užívateľmi Nitry, mesta/rieky. Aktivity prebehnú formou niekoľkých udalostí, diskusií a stretnutí, ktoré majú generovať impulz k ďalším procesom a budovať nový vzťah obyvateľov k rieke.