Report Plánovacia cyklojazda

Na Wilsnovom nábreží pod mostom južného obchvatu R1 na konci Priemyslenej ulice, kde bol naplánovaný začiatok cyklojazdy, sa stretli architekti, študenti, obyvatelia priľahlých mestských častí, členovia Klubu priateľov starej Nitry, komunita cyklistov Critical Mass Nitra, zástupcovia neziskových organizácií i zvedavci či rodičia s deťmi. Dav na bicykloch, kolobežkách i zopár peších účastníkov zastali na štyroch dôležitých úsekoch, aby dali priestor hlbšej diskusii o konkrétnych problémoch rieky a jej brehov, a pripravili tak pôdu na tvorbu návrhov na zlepšenie súčasného stavu.

Chýbajúce lavičky či oddychové zóny, bariéry pohybu a nedoriešené vstupy na hrádzu i spomínanie na člnkovanie a kúpanie v rieke pred mnohými rokmi – to boli hlavné témy prvej etapy na Wilsonovom nábreží. Budova univerzity ani obytná štvrť nevyužívajú potenciál blízkosti rieky, cyklochodník je priúzky pre bezproblémové prúdenie korčuliarov a cyklistov, ktorí míňajú mamičky s kočíkmi či peších obyvateľov na prechádzke. Desiatky účastníkov piatkovej plánovacej cyklojazdy mali tiež problém zastať na konkrétnom úseku tak, aby neprekážali okoloidúcim.

Druhou zastávkou bolo nitrianske Cyklodepo. Cyklisti sa sťažovali najmä na nevhodné stojany na bicykle, nemožnosť ich uzamknutia, chýbajúce zastrešenie proti dažďu alebo slnku a chýbajúce servisné náradie; iní poukazovali na zlé riešenie križovatiek na oboch stranách mosta či slabé osvetlenie nábrežia, ale pochválili bezkolízne riešenie podjazdu nového mosta. Hovorilo sa i o potenciáli pre vznik požičovne bicyklov a korčúľ pre študentov, keďže práve budovy internátov a univerzít rieka Nitra spája.

Tretia zastávka pri rozostavanom skelete obchodného komplexu City park, v tesnej blízkosti historického centra, otvorila aj diskusiu o možnosti využitia rieky na relax a kultúru. V meste pôsobia dve univerzity a dlhodobo i viacero neziskových organizácií a živých komunít obyvateľov, ktoré si pri rieke vedia predstaviť koncerty, spoločné grilovačky, či cvičenie jógy. Účastníci skonštatovali, že na to, aby pri rieke začal vznikať koncentrovaný verejný život, je však nevyhnutná častejšia údržba brehov, prívod elektriny a zaistenie bezpečnosti. Spomínali sa aj nedávne Metské zásahy Nitra, ktoré priniesli niekoľko návrhov pre rieku a jej brehy, aj príklady nenáročných dočasných intervencií, ktoré pomohli oživiť nábrežia v iných mestách.

Posledné zo štyroch zastavení účastníkov piatkovej cyklojazdy viedlo k „pláži“ pri hydrocentrále. Miesto, kde sa profil rieky zásadne mení, bolo v minulosti živým priestorom miestnych na rekreáciu. Poniektorí prítomní si zaspomínali, ako sa práve v týcho častiach rieky naučili plávať. Silné znečistenie rieky, park „odstrihnutý“ od rieky, neprepojené komunikácie, chýbajúci mobiliár či slabá starostlivosť o zeleň znižujú atraktivitu nábrežia ako prírodnej pešej zóny. Účastníci podujatia by privítali lepšie prepojenie parku, športovísk, kultúrneho centra Hidepark, hradu aj ostatných častí s riekou, navrhli tiež umiestnenie informačných tabúľ, aby sa okoloidúci dozvedeli o tom, čo na týchto miestach kedysi stálo, aký bol historický vývoj a aké jestvujú objekty a možnosti v okolí rieky dnes.

Prvé plánovacie podujatie projektu Mesto potrebuje viac rieky uzavrela v kultúrnom centre Hidepark krátka zhrňujúca diskusia nad mapou. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že rieka má v meste výnimočné postavenie a ignorovať ju je na škodu všetkých. Je preto nevyhnutné vykonať kroky k tomu, aby sa možnosti, ktoré nábrežie ponúka, kvalitne využili, aj na základe podnetov a nápadov obyvateľov. Jednou z najzákladnejších potrieb je optimalizovať starostlivosť o zeleň v okolí vody. Vyhodnotenie podnetov a návrhov, ktoré počas cyklojazdy a diskusie zazneli, bue poskytnuté zástupcom mesta, Vodohospodárskeho podniku a dalším zodpovedným úradom a inštitúciám.

Občania, neziskové organizácie a združenia a mesto by sa mali pokúsiť o obojstranné zlepšenie vzájomnej komunikácie, ktoré bude viesť k efektívnej práci na tvorbe verejného priestoru. Obyvatelia majú záujem podieľať sa na jeho plánovaní a tvorbe a svoje skúsenosti a priania dokážu zrozumiteľne formulovať. Mesto by sa preto malo snažiť spolupracovať s nimi ako s cennými partnermi v procese participatívneho plánovania. Niekoľkokrát bolo spomenuté, že piatková cyklojazda je len začiatkom tohoto dlhodobého a náročného procesu tvorby vízie nábrežia rieky. Počet účastníkov a množstvo hodnotných príspevkov do diskusií potvrdilo, že angažovanosť obyvateľov Nitry na tvorbe verejného priestoru je veľmi silná. Nasledujúce mesiace ukážu, či spolupráca občanov, neziskového sektora a samosprávy prinesie ozajstné zmeny na brehoch rieky Nitry