regi arch

Rese arch sa už dva roky zaoberá podporou a prezentáciou architektonickej teórie, ako súčasti umenia, kultúry a vedy. Prioritou aktivít rese arch je kvalitný obsah, ktorý ale nikdy nie je prezentáciou už existujúcich diel (architektonických ani teoretických), ale vznik exkluzívne na podujatiach rese arch alebo pre exkluzívne pre ne.

Spracováva témy, ktoré dominujú aktuálnemu svetovému teoretickému diskurzu a programovo sa vyhýba aktuálnym realitným, legislatívnym, stavebníckym a spoločenským kauzám či problémom. Zaujíma tak pozitívny postoj pri vytváraní nového, originálneho a inšpiratívneho obsahu, alebo kladie otázky, ktoré podnecujú nový druh uvažovania.

Regi arch je formát, ktorý nadväzuje na predchádzajúce aktivity rese arch, má však ambíciu opustiť „múry Bratislavy“ a zamerať sa na regionálne centrá a naplniť tak dopyt, ktorý tu prirodzene vzniká.

Témou Nitrianskej časti je trinásty ročník Benátskeho Bienále architektúry a projekt Asking Architecture a samozrejme témy, ktoré otvára.

Projekt je víťazným návrhom na realizáciu expozície v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky. Vybrala ho odborná komisia spomedzi 30 súťažných projektov. Autorom návrhu je združenie rese arch pod vedením architekta Jána Perneckého, ktoré projekt realizuje v spolupráci s národnými inštitúciami, Slovenskou národnou galériou a Ministerstvami kultúry SR a ČR. Spolukurátorkou projektu je kultúrna manažérka Barbora Šedivá (Atrakt Art, 4AM Fórum pro architekturu a média v Brne). Na produkcii sa podieľajú neziskové organizácie Mladý pes a Čerstvé Ovocie a tím nezávislých kultúrnych pracovníkov.

Čoraz viac autorov a skupín pracuje s architektúrou ako s médiom umenia, kultúry, vedy alebo spoločnosti. Autori týchto projektov nie sú iba architekti, svoje médium nenazývajú nutne architektúrou. Napriek tomu s ňou pracujú – a to nekonvenčne, kriticky: bez ambície ponúkať odpovede a riešenia, nahrádzať nevyhovujúce vyhovujúcim alebo optimalizovať. Hľadajú, pýtajú sa, problematizujú, polemizujú, rozkladajú a zažívajú. Ich výstupy sú rôzne – priestorové, textové, vizuálne, zvukové, interaktívne, akčné, často sú kombináciou viacerých. Projekt Asking Architecture obojsmerne komunikuje s kultúrnou verejnosťou z celého sveta. Vďaka súčasným technológiám je v pavilóne umiestnených niekoľko desiatok paralelných virtuálnych expozícií,na ktoré môžu návštevníci reagovať komentármi. Diela a projekty slovenských a českých architektov, umelcov a skupín, pracujúce polemicky s médiom architektúry a urbanity, sú katalyzátorom dialógu s aktuálnym architektonickým svetom, expozícia je úvodným oslovením, prvou vetou pri zoznamovaní.

Diskusie sa zúčastnia vybrané projekty: BUNKA pre súčasnú kultúru (Nitra), Banská St a nica (Banská Štiavnica), Offcity (Pardubice). Diskusie sa zúčastní aj Daniela Krajčová, ktorá vytvorila pre Nástupište 1 – 12 (Topolčany) site-specific dielo s názvom 324.

Projekt je realizovaný s podporou MKSR.

 

 

 

www.askingarchitecture.sk

www.projektbunka.sk

www.banskastanica.sk

www.offcity.cz