re:empty

Objekt je umiestnený v centre mesta, priamo na pešej zóne. Jeho vzhľad je
absolútnym protikladom voči ostatnému okoliu a preto už sám osobe konfrontuje diváka a
nabúrava jeho vnímanie dobre známeho priestoru. Divák, ktorý vstúpi do kontajneru, je
konfrontovaný s projekciou, ktorá je ohraničená formátom samotného kontajneru a zobrazuje scénu z bežného dňa na ulici. Vytvára tak dojem priezoru do vonkajšieho prostredia.
Spočiatku bežná situácia sa za krátky čas mení – pešia zóna je za niekoľko minút úplne
prázdna. Divák tak stojí zoči-voči neočakávanej situácii – sám v tmavom priestore, do
ktorého vstúpil z davu ľudí na ulici. Dramaturgia prezentácie spočíva v tom, že každý
divák má možnosť odsledovať celý priebeh akcie – od plnej ulice až po úplný prázdny
priestor, takže sa projekcia spúšťa pri vstupe diváka do interiéru. Samotnej inštalácii predchádzala akcia, počas ktorej som za pomoci niekoľkých dobrovoľníkov uzavrel vstupy na pešiu zónu, dôsledkom čoho bolo vyprázdnenie ulice na niekoľko minút. Vznikla tak vykonštruovaná situácia, ktorá sa spočiatku zdá reálna.