premeny mesta - chrenová

Projekt našej spolupráce sa zameriava na časť Nitry, kde sa dnes nachádza sídlisko Chrenová. Zameriava sa na jeho minulosť, premenu z dediny Tormoš na moderné  sídlisko. Taktiež na budovanie ikonickej architektúry dnešnej Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity a jej vzťahu k okoliu. Prof. Imrich Točka vo video záznamoch rozpráva o Tormoši a Chrenovej z pohľadu bežného obyvateľa a jeho vzťahu k domovu a vnímaniu zásadnej premeny. Rozpráva ako bežný človek v tej dobe chápal búranie a výstavbu sídliska. Ja zaznamenávam, vnímam a snažím sa upozorňovať  na hodnoty, ktoré tu sú dnes. Prostredníctvom jednoduchých logo typov a výpovedí pána Točku nasmerovávam pohľad okoloidúcich na štruktúru, ktorá tu je a skrýva v sebe isté hodnoty.

 

 Spolu sa v projekte snažíme poukázať na časy minulé ako aj upriamiť pozornosť na zaujímavosti dnešnej Chrenovej a odkazu modernej premeny. Nenápadne a jednoducho. Z môjho pohľadu je podstatná je už samotná štruktúra, tá púta pozornosť. Prístup pána Točku zdôrazňuje minulosť a potrebu poznať naše dejiny. Neupriamujeme pozornosť na problémy, ale na kvalitu, ktorá tu je v otázkach: Ako možno využiť potenciál zmeny ? Ako uchovať aj časy minulé ?

 

Naším spoločným cieľom je vzbudiť verejný záujem o svoju minulosť a prítomnosť. Ako aj iniciovať rozmýšľanie nad budúcnosťou. Radi by sme v budúcnosti obyvateľom Nitry priblížili zmapovanie minulosti, ktoré už prebehlo viackrát a vyšlo aj vo viacerých publikáciach. V našom projekte sa snažíme tento krát poukázať na zmeny nielen nostalgicky, ale triezvo, so snahou zaujať obyvateľov súčasného sídliska. Upozorniť na jeho kvality a možnosti ďalšieho rozvoja alebo užívania. Rovnako je cieľom otvoriť diskusiu s témou verejného priestoru a prostredia v ktorom žijeme.