Prechod ulicou / happening

Akcia je pomalým korzovaním po pešej zóne v Nitre s motiváciou pozorovať dianie na ulici ostatných chodcov, ľudí posedávajúcich na terasách, či pohľadom skúmať architektonickú kulisu. Chodec ide presne stredom ulice, vzdialený rovnako od oboch jej strán, naplnenej komerčnými výkladmi. Motiváciou je kontinuálne bez prestávky kráčať, pozorovať, nenakupovať, objavovať, odpočívať, počúvať seba samého a okolité prostredie. 

 

Udalosť štartuje a končí v tom istom bode na začiatku Štefánikovej triedy v smere od OD Tesco. Chodec prejde celou pešou zónou, až príde na Svätoplukovo námestie, obíde okolo fontány v jeho strede a vracia sa späť. Dôležitú rolu tu hrá pouličný hudobník, harmonikár hrajúci asi tak v strede dĺžky pešej zóny. Vo chvíli,  keď okolo neho chodec s kameramanom prechádzajú,  vstane zo stoličky a pridá sa k nim. Pri spiatočnej ceste po tej istej trase sa v tom istom bode od nich oddelí. V čase, keď nasleduje performerov sa zmení jeho melodické hranie na abstraktné monotónne hranie dlhých,  pomaly striedajúcich sa tónov. Keď sa opäť posadí na svoje miesto, prirodzene pokračuje v melodickom hraní.

 

Kameraman je prirodzenou súčasťou udalosti, performerom, ktorý vníma celý priebeh skrz hľadáčik kamery a rovnako má možnosť tento obraz konfrontovať s voľnou , na prostredie reagujúcou, tonálnou hrou hudobníka.

 

Zo začiatku je zvuk na videu tvorený ruchmi krokov okoloidúcich, reprodukovanou hudbou z jednotlivých komerčných prevádzok, spevom vtáctva… . Postupne sa zosilňuje živá hudba pochádzajúca od harmonikára. Nahradí ju voľná improvizačná hudba reagujúca na prostredie, monotónny rytmus rýchlosti chodca, aby sa na konci opäť vrátila do normálnych koľají k melódiám čardášov… Hudobník neprestáva hrať počas celej akcie. Zvuk harmoniky sa stratí v tempe, akým sa chodec blíži ku koncu korza.

 

 

 Ďalšími našimi návrhmi  pre ,,reinkarnáciu" centra spojenú s niečím denne oživujúcim a  opakujúcim  sú:

 

 

1.: Škola bicyklovania pre najmenšie deti. Pritiahnutie rodičov s deťmi do bezpečia, na ulicu bez áut. Požičovňa malých bicyklíkov s pomocnými kolieskami i bez nich na pešej zóne. Vytvorenie akejsi alternatívnej dopravy. Vyznačenie rôznych trás, kde na konci dostane dieťa po splnení jednoduchých úloh odmenu. Hľadanie pokladu na bicyklíkoch. Zastavovanie sa počas jazdy. Prepojenie putovania centrom s cestou k altánku v parku pod hradom, kde bábkari hrávajú divadlo. Naplnenie priestoru detskou hrou a rodičovskou starostlivosťou. Podnecovanie k vzájomnej tolerancii osôb prechádzajúcich ulicou.

 

 

2.: Tančiareň. Tanečná škola, verejné vystúpenia a trénovanie na otvorenom drevenom pódiu, alebo priamo na kamennej dlažbe. Tanec sa môže stať atraktivitou pre ľudí na terasách. Korzujúcich môže podnecovať k zapojeniu sa, či len zaujať ich pohľad. Tanečníkov môže učiť vystupovať pred náhodným publikom., zbavovať ich hanblivosti.

 

 

3.: Živá, nereprodukovaná hudba centra. Pešia zóna a námestie.  Mesto, ako kulisa pre muzikantské stretnutia - sprievody naturistov ( pouličných  muzikantov) a profesionálnych hudobníkov. Aranžovanie trás, po ktorých by na začiatku osamotení hudobníci kráčali do jedného bodu, kde by sa spojili v jedno hrajúce teleso v jednu skladbu. Dobrým, takýmto miestom by mohli byť nárožia budov, miesta súbehu ulíc. Napríklad Štefánikovej triedy a ulice od Sinagógy, alebo Štefánikovej triedy a Kupeckej  ulice. Miesta z diaľky dobre viditeľné. Miesta, kam môže muzika na seba prilákať, zaujať väčšie množstvo ľudí. Ideálnym takýmto miestom, ktoré hrá hudbu i divadlo sa tak môže stať "amfiteáter" fontány na Svätoplukovom námestí. Experimentálny projekt "Hrajúca fontána". Projekt prázdneho nepopulárneho "pupku", na ktorom sa môžu ľudia hrdo schádzať, zapĺňať ho a v sprievode hudby sa i  domov rozchádzať.

 

 

4.: Premietanie pásma starých fotografií z Nitryna súčasné fasády fotografovaných domov. Retrospektívny denník. Učenie obyvateľov skrz vizuálnu kroniku mesta. 

 

Prezentovanie vecí, ktoré boli > konfrontácia so súčasnosťou. Komentované i nekomentované obrazy, dočasne ilustrujúce neustále premeny mesta.  V zhasnutej ulici lámp, by tak svietili len fotografie sprítomnelej minulosti. Bolo by to príležitosťou   zhodnotiť pred širokou verejnosťou obrovský vedomostný a archivársky potenciál združenia  Priatelia starej Nitry.

 

happening / živá situácia koncepcia: Juraj Gábor + Peter Koniar realizácia: Juraj Gábor (chodec), Daniel Dida (kameraman), Eduard Ondič - pouličný hudobník (zvuková improvizácia) miesto realizácie: Nitra (Štefánikova trieda, Svätoplukovo námestie) 29.4.2013 okolo 17- tej hodiny popoludní trvanie intervencie: 13minút 44sekúnd video zaznamenané na Mini DV kazetu kamerou Panasonic NV-GS320 zvuk zaznamenaný na ručné nahrávacie zariadenie ZOOM H2n vo formáte WAV
technická spolupráca: Peter Kollár