podpora

Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať všetkým tým ktorí nás podporili a stále podporujú akoukoľvek formou. ďakujeme

 Nový projekt  1+1   v roku 2012 podporuje  grant - mládež v akcií  Slovenský inštitút mládeže Iuventa  ďakujeme.

iuventa grantovy program  1+1

v roku 2011 sme uspeli v grantových programoch Nadácie Orange a Intenda: 

nadacia_orange       intenda 

naším prvým oficiálnym sponzorom sa stala firma KOMA - Slovakia, ktorá nám nechala vyrobiť kontajner a prenajala nám ho za zvýhodnenú cenu    

  koma_slovakia 

veľká Vďaka patrí firme Dida s.r.o, vždy nám pomáhala a pomáha

                   

firma ELcomp nám poskytla pripojenie na elektrickú sieť úplne zadarmo

   

Róbert Godál a jeho projekt BRM BRM, nám poskytol projekčnú, zvukovú a inú techniku od výmyslu sveta

    

partnerom sa stalo aj Mesto Nitra, kde sme sa stretli s pochopením a ústretovosťou

  

firma UNIKOV, je výrobca kontajneru. Ďakujeme aj za cenné rady

 

mediálnym partnerom je portál Nitralive.sk 

    

dopravu pre "deti tety Evy" zabezpečila firma Nitrans

 

naším partnerom je a dúfame že ďalej bude Asociácia Divadelná Nitra, ktorá je hlavným organizátorom festivalu Divadelná Nitra      

    

 veľkú podporu sme dostali aj s firmy Automatic PC Care

   

firma Nitrametal, nám pomáha s prevozom kontajneru, za čo im patrí veľká vďaka