Plánovacia jazda

Bežná prax, s ktorou sa dennodenne stretávame, ukazuje, že väčšina rozhodnutí týkajúcich sa verejného priestoru prebieha za dverami úradov. Výsledok je prezentovaný bez akejkoľvek verejnej diskusie. Iniciatíva zoskupenia Bunka pre súčasnú kultúru sa snaží vytvoriť model, ktorý zahŕňa verejnosť do procesu hneď od začiatku – vzniká tak priestor na tvorivý dialóg. Výsledné podklady by sa mohli stať jedným zo základov architektonickej súťaže v budúcnosti.

Participatívne plánovanie je vo svete uznávaný koncept tvorenia vízií životného priestoru okolo nás a v západnej Európe sa využíva bežne aj preto, že eliminuje riziko odmietnutia projektu verejnosťou. Nápad, ktorý iniciovala nezisková organizácia Bunka pre súčasnú kultúru, chce dokázať, že takýto spôsob komunikácie vie fungovať aj u nás. Rieku vnímajú ako možnosť naštartovať tento proces a potvrdiť, že obyvatelia majú záujem ho tvoriť.

Celá trasa bude rozdelená na štyri úseky, počas ktorých sa bude prezentovať rieka z viacerých pohľadov a spoločne sa bude diskutovať o témach, ktoré vyplývajú z jednotlivých oblastí a situácií. Cyklojazda sa koná v piatok, 15. augusta 2014, o 17 tej so začiatkom na Wilsonovom nábreží pod mostom južného obchvatu R1 na konci Priemyselnej ulice a ukončí sa workshopom v kultúrnom centre Hidepark, ktorý bude viesť Dominika Belanská.

Aktivista a architektka Dominika Belanská má dlhoročné skúsenosti s participatívnym plánovaním v rôznych mestách a angažuje sa v projektoch, ktoré menia vnímanie verejného priestoru. Workshop, ktorý bude viesť, si kladie za úlohu zosumarizovať získané podnety z jazdy a overiť ich platnosť v rámci spoločnej diskusie.

Zúčastniť sa plánovacej cyklojazdy pozývajú všetkých, ktorí aktívne či pasívne rieku Nitra využívajú – obyvateľov okolitých obytných častí, cyklistov, chodcov, ktorí jej brehy využívajú na cestu do práce alebo školy, rybárov, turistov, športovcov, ale aj zástupcov samosprávy a správcov povodia. Projekt by mal byť spojnicou medzi laickou verejnosťou, samosprávou a tretím sektorom.

Piatková cyklojazda je začiatkom dlhodobého procesu. V priebehu niekoľkých mesiacov sa budú konať ďalšie neformálne podujatia, diskusie, spoločné prechádzky, prezentácie a premietania,ktoré budú smerovať k živej zmene na rieke.

 


projekt vznikol s finančnou podporou Nadácie Intenda