Otvorenie Bunky

Prvým vstupom do verejného priestoru bolo otvorenie a predstavenie projektu Bunka.