Mestské zásahy Nitra 2013

Aj malé zásahy sa môžu stať veľkými – vždy ide o veľkosť a opodstatnenosť myšlienky. Či ste architekt, umelec alebo občan-aktivista, môžte takto ponúknuť svoje konkrétne návrhy a riešenia kompetentným mestským orgánom a úradníkom, zároveň však poukázať na kroky, ktoré je potrebné urobiť, aby Nitra, mesto tvorivého myslenia a nápadov, bolo aj kvalitným miestom pre život.

Organizátor a realizácia projektu Mestské zásahy Nitra 2013

OZ UzemnePlany.sk – www.uzemneplany.sk
Bunka pre súčasnú kultúru – www.projektbunka.sk
Architektonické štúdio Atrium – www.atriumstudio.sk
EASTSIDE architecture – www.eastside.sk

Projekt finančne podporilo

Mesto Nitra
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR

Čo je výstupom projektu?

Jedinečná publikácia, séria výstav, aktivity v centre mesta.

Zrealizuje sa nejaký návrh?

Sme presvedčení, že ÁNO.
V Košiciach mesto realizovalo Most zaľúbených, postupne realizuje Zazelenanie električkových tratí.
OZ UzemnePlany.sk zrealizovalo projekt PodMostom – www.podmostom.sk
Bunka pre súčasné umenie je aktívne v meste Nitra.