Hľadáme ľudí!!

Ak máte chuť zapojiť sa do tvorby BUNKY, neváhajte a kontaktujte nás. Pomocná ruka alebo noha sa vždy zíde. Potrebujeme pomoc pri propagácii akcií, distribúcii plagátov, pomoc pri organizovaní a mnohé iné veci. Zároveň niekoho, kto má chuť sa tvorivo zapojiť do procesu a priniesť niečo nové.