Divadelná vlna -hamrádio

Cieľom akcie je rozšíriť hranice  divadelnej Nitry a občanov, prostredníctvom  náhodného  rádiového spojenia na krátkych vlnách so vzdialenými krajinami a ich rádio-nadšencami. Akcia vychádza z potreby priblížiť a oboznámiť domácich občanov o možnosti komunikácie a vzdelávania sa cez krátke vlny HAMRADIO do odľahlých a neznámych krajín. Podstatou je, aby občania a účastníci  divadelnej Nitry zdieľali atmosféru z divadelnej Nitry s človekom na opačnej linke s využitím cudzieho jazyka, alebo s doprovodným prekladom.

 

Zároveň táto akcia komunikuje aj skrze QSL lístky, čo je vlastne typ poštových pohľadnic, ktoré sú vytvorené ako dokument z komunikácie HAM RADIA–Divadelná vlna. Obsahujú základný kód-znak rádioamatéra. Sú hmatateľným potvrdením rádiového spojenia.

 

Počas dvojdňovej akcií sme zapojili ľudí do tvorby QSL lístkov prostredníctvom súťaže/tomboly o jeho vizuál vo forme fotografie, ktoré zaznamenali atmosféru divadelnej  Nitry s jeho vlastnou identitou. Takýmto spôsobom sme vytvorili seriu QSL lístkov v počte cca 15 kusov limitovanej edície, ktoré sme zaslali rádiomatérom na opačných kanáloch.

Z týchto fotografií sme vytvorili výstavu, kde sme pridali aj QSL lístky z opačných rádiových vľn.

 

Ďalšie návrhy:

1. Workshop zameraný na Ham radio-krátke vlny.

2. Pokračovanie akcie “Divadelná vlna”.