Dano Dida : medzi / in between

 

MOBIL  je vysunutá platforma Verejného podstavca Je zameraný na alternatívnu prezentáciu súčasného výtvarného umenia vo verejnom priestore. Výstavnú platformu tvorí upravený prívesný nákladný vozík ťahaný osobným autom, ktorý umožní vystavovanie na netradičných miestach, tiež rýchlu reakciu na rôzne spoločenské výzvy. 

Video projekt mladého vizuálneho umelca Daniela Didu,  využíva objekt MOBIL  nielen ako prezentačný priestor, ale v prvom rade ako nástroj, ktorého technické predpoklady a možnosti určujú výslednú povahu obrazu, ktorý je redukovaný na jediný filmový záber, horizontálnu kamerovú jazdu. Autor zaznamenáva okolitú krajinu, ponúka však nové vnímanie času, iný zážitok z krajiny. 

projekt je podporený MKSR