Critical mass Nitra + premietanie cyklodokumentu Ľuba Poláka

Critical Mass1 alebo Cyklojazdy vznikli aj v Nitre a pravidelne sa konajú vždy posledný piatok v mesiaci (v Nitre od mája 2011). Nitrianske cyklojazdy majú jedno špecifikum. Ich začiatok je presne stanovený, no miesto ukončenia sa mení. Rozhodli sme sa teda pozvať účastníkov do Bunky, v ktorej sa mohli oboznámiť s projekciou autorského „cyklodokumentu“ s názvom Balkánska cesta (autor Ľubo Polák ).

Sústredili sme sa na konkrétnu skupinu publika. Ňou bola verejnosť, ktorá sa rozhodla aktívne podporiť rozvoj cyklistickej dopravy. Chceli sme nadviazať na neformálnu povahu cyklojazdy a takýmto spôsobom podnietiť ďalšiu diskusiu o probléme, ktorý je nastolený, o probléme alternatívnych spôsobov dopravy. Critical mass je gesto, my sme chceli toto gesto rozvinúť do ďalšej diskusie.

1Neformálna spoločná cyklistická jazda mestom na oslavu cyklistiky a uplatnenie právcyklistov. Myšlienka vznikla v San Franciscu v septembri roku 1992 a rýchlo sa rozšírilo do vyše 300 rôznych miest všade na svete. Pravidelne sa robí väčšinou posledný piatokv mesiaci. Critical Mass je myšlienka a spoločná akcia, nie organizácia. Nemá lídrov,centrálnu organizáciu a ani členov. Je určená na oslavu cyklistickej dopravy, ako vhodnej alternatívy k automobilovej doprave spôsobujúcej znečistenie, zvýšenú nehodovosť a stratu verejných priestorov, nie na spôsobovanie ťažkostí a konfrontáciu s vodičmi. Nemá formu protestu, ide skôr o využitie kritickej masy cyklistov v inak premotorizovanom meste. My neblokujeme premávku, sme jej súčasťou. Cieľom je, aby si nás vodiči všimli a pri riadení vozidla s nami rátali.