čo je to 1+1

Daniel Dida, Martina Kalusová, Ľudmila Horňáková, Peter Mikulášik, Prof. Ing. Imrich Točka, Csc., Ing. Peter Koniar, Monika Slováková, Ivan Siláči, Madla Rjabininova, Eduard Ondič, Juraj Gábor.  

1+1 je autorský projekt zoskupenia BUNKA. Projekt si dáva za cieľ spájať ľudí z rôznych disciplín, povolaní a sociálnych vrstiev. Počas 486 dní vznikli autorské dvojice, vždy jeden profesionálny výtvarník, architekt, hudobník alebo dizajnér a občan Nitry. Dvojice spolu počas dvoch dekád realizovali a prezentovali svoje nápady.

Témou projektu je zmena vnímania okolia  a aktivácia  mesta prostredníctvom zapojenia obyvateľov, ktorý tak dostanú možnosť aktívne odkomunikovať svoj vzťah k mestu, lokalite a priestoru okolo seba. Cieľom nie je vytrhnúť ľudí z bežnej rutinnej práce ,ale naopak pokúsiť sa o spojenie ich zamestnania, koníčku a vytvoriť tak niečo čo môže mať potenciál osloviť ďalej.

Projekt prebehol vo viacerých fázach, postupne sa vytvorili prezentácie určené verejnosti, prednášky, workshopy. Výsledok tohto dlhodobého organického procesu je prezentovaní formou katalógu a výstavy vo verejnom priestore.

kontakt k spolupráci email:milalud0@gmail.com@gmail.com

 

projekt podporili: 

Program Mládež v Akcii / Nadácia Iuventa