čo je mesto potrebuje viac rieky

Po cykle Mesto potrebuje viac mesta sa projektom Mesto potrebuje viac rieky pokúsia vytvoriť platformu pre vznik a realizovanie nápadov, ako začať meniť priestor okolo nás vo svoj prospech. Verejnú diskusiu o rieke a možnostiach jej využitia otvoria spoločnou cyklojazdou, na ktorej zmapujú jej breh a pokúsia sa nájsť odpovede nielen na otázky, čím rieka pre obyvateľov je, ale čím by mohla byť. 

Z hľadiska mestského urbanizmu má tok rieky Nitra veľký význam. Kompozícia, ktorú vytvára, ponúka jedinečnú šancu na to, aby sa rieka stala funkčnou súčasťou mesta. Spája centrum Nitry s jej okrajovými časťami a ponúka rôznorodé možnosti na relax, športovanie na brehu i priamo na vode, rybolov a mnohé ďalšie. Pre svoju centrálnu polohu nevyhnutne ovplyvňuje celý ráz Nitry.

Cyklojazda po rieke je úvodnym stretnutím laickej i odbornej verejnosti, ktorá má záujem podieľať sa na tvorení vízie spoločného životného priestoru v meste. Koná sa v piatok, 15. augusta 2014, o 17 tej so začiatkom na Wilsnovom nábreží pod mostom južného obchvatu R1 na konci Priemyslenej ulice a ukončí sa workshopom v kultúrnom centre Hidepark. 

Celá trasa bude rozdelená na štyri úseky, počas ktorých sa bude prezentovať rieka z viacerých pohľadov a spoločne sa bude diskutovať o témach, ktoré vyplývajú z jednotlivých oblastí a situácií. Účastníci budú mať možnosť stretnúť sa s odborníkmi, lepšie pochopiť históriu rieky, jej funkcie, a priamo si tak uvedomiť jej potenciál. Priamym kontaktom s vodou tak vznikne priestor na spoločné uvažovanie o jej oživení. 

Projekt chce spájať ľudí z rôznych oblastí od kultúry až po hydrológiu a vytvoriť tak tok informácií, skúseností a nápadov. Zapojiť do diskusie chcú všetkých, ktorí aktívne či pasívne rieku Nitra využívajú – obyvateľov okolitých obytných častí, cyklistov, chodcov, ktorí jej brehy využívajú na cestu do práce alebo školy, rybárov, turistov, športovcov, ale aj zástupcov samosprávy a správcov povodia.  

Presúvať sa budú účastníci na bicykloch, korčuliach, kolobežkách či skateboardoch. Popri mapovaní rieky tak otestujú i nitrianske cyklochodníky. Pre tých, ktorí sa chcú zapojiť, no bicykel nevlastnia, ponúkajú organizátori možnosť zapožičania. Stačí napísať email na projektbunka@gmail.com do 12. augusta. 

Výstupom piatkovej cyklojazdy a následného workshopu v Hideparku je zhodnotenie získaných podnetov, návrhov a pripomienok účastníkov a následné sformulovanie prvotnej vízie, ako by rieka a jej brehy mohli v budúcnosti vyzerať. V priebehu niekoľkých mesiacov sa budú konať ďalšie neformálne podujatia, diskusie, spoločné prechádzky, prezentácie a premietania, ktoré budú smerovať k živej zmene na rieke. Piatková cyklojazda je len začiatok.


projekt vznikol s finančnou podporou Nadácie Intenda