blízko pri srdci

Projekt reaguje na potrebu priblížiť prírodu k človeku a vytvoriť tak puto  medzi nimi. Ide o realizáciu 10 až 15 malých náhrdelníkov, ktoré budú obsahovať ako klenot malú rastlinku v eko - črepníčku, o ktorú sa treba starať. Je to živý klenot, ktorý sa priblíži k srdcu, pretože každý, kto si ho dobrovoľne vezme na starosť si k nemu vytvorí puto.

 

Oslovili sme na spoluprácu Pani Madlu Rjabininovu, psychoterapeutku, pri realizácií projektu. Pani Madla zabezpečila miesto, kde rastlinky môžu byť dostatočne viditeľné, aby si ich niekto prichýlil. Ľudmila vytvorila design a graf. vizual pre info. brožúrku pre dobrovoľníka. Ten bude mať možnosť si zadarmo zobrať domov tento živý drahokam. Rastlinka sa stane jeho majetkom.  Podmienka na tento bezplatný dar je v podobe kontaktu na osobu, alebo vytvorenie fotografie osoby s kvetom. Cieľom je po určitej dobe odfotiť /polaroidom/ stav rastlinky v novom domove a vytvoriť výstavu, ktorá od prezentuje náhradné domovy a pocity účastníkov. Ako materiál využívame ekologické plastové tašky, ktoré pretvárame do podoby vačku. Ten slúži na prenos rastlinky.

 

Ďalšie návrhy:

1. Poľné kvety

2. Pokračovanie “Blízko pri srdci”

3. Označenie liečivých bylín v meste