Bansky – Exit Through the Gift Shop

MYSTIFIKÁCIA – MANIFEST EXISTENCILIZMU1

Projekcia filmu Banksy – Exit Through the Gift Shop (2010) je v rámci projektu Kino Bunka tematicky uvádzaná frázou „medzi dokumentom a hraným filmom“. Predmetný filmový artefakt sa skutočne nachádza kdesi na pomedzí, no nielen týchto dvoch kategórií, ale aj na pomedzí faktického a fiktívneho, pravdivého a vymysleného, autentického a inscenovaného a pod., teda presne v onom dynamickom, indiferentnom a rozhodne nie jednoducho vymedziteľnom priestore, v ktorom sa veľmi dobre darí – inak obdobne indiferentnému – fenoménu mystifikácie.   

Banksyho možno vnímať ako jedinca, ktorému mystifikácia vonkoncom nie je cudzia, okrem iného preto, že používa streetartovú signatúru, „autorskú značku“, teda pseudonym, ktorý je vo všeobecnosti jednou z najbežnejších podôb mystifikácie. A tento svoj mystifikátorský status napokon potvrdzuje aj vo svojom režijnom debute. Film Banksy – Exit Through the Gift Shop sa dá interpretovať všelijako. Ako neuveriteľný pravdivý príbeh o tom, ako najväčší streetartový dokument všetkých čias nikdy nevznikol (to je parafráza oficiálneho sloganu), ako insiderské kapitoly z dejín jedného umelecko-kultúrneho hnutia, ako Banksyho filmovú performance a self-promo, ako reflexiu pozície umenia v súčasnej kultúrno-spoločenskej situácii, ako výpoveď o akceptácii revolty a komercionalizácii subverzie atď., ale – a to predovšetkým – ako exemplárny príklad mockumentary filmu so zásadným posolstvom, ktorý celkom intencionálne osciluje na pomedzí autentickej a seriózne mienenej výpovede a inscenovaného, ironizujúco-relativizačného „špásu“, teda ako mystifikačný filmový manifest koryfeja existencilizmu. 

text: Martin Boszorád


1 Táto slovná hračka, ktorá vzniká použitím anglického výrazu stencil – šablóna, celkom fundamentálne vystihuje naturel Banksyho „artivizmu“ (umeleckého aktivizmu). Jeho piktorálno-verbálne epigramy na úrovni významu – a pravdepodobne i dosahu – ďaleko presahujú rámec bežného guerillového „vandalizmu“, nie sú totiž len integrálnou súčasťou – samozrejme, z globálneho hľadiska – azda najsilnejšej kontrakultúry od dôb punku, ale ako také sú principiálne existencialisticky orientovanými posolstvami, takpovediac, s presahom. Banksy doposiaľ publikoval šesť rozsahovo komorných kníh, pričom v tej s názvom Existencilism (2002) píše čosi, čo je veľmi zaujímavé aj v kontexte povahy filmu Exit Through the Gift Shop: „If you want to say something and have people listen then you have to wear a mask. If you want to be honest then you have to live a lie.” („Ak chcete niečo povedať a chcete, aby vám ľudia načúvali, musíte nosiť masku. Ak chcete byť úprimný, musíte žiť lžou.“)