Asking Architecture

Bienále architektúry v Benátkach patrí k prestížnym prehliadkam súčasnej kultúry, známym pod spoločným názvom La Biennale di Venezia (Bienále Benátky). Okrem bienále architektúry prezentujú súčasné medzinárodné trendy prehliadky výtvarného umenia, filmu, tanca, hudby a divadla. 

13. Bienále architektúry Benátky 2012 sa bude konať od 29. augusta do 25. novembra 2012 v historických areáloch Giardini della Biennale a Arsenale, i na ďalších miestach Benátok. Hlavným kurátorom sa stal britský architekt David Chipperfield, ktorý zvolil za tému Common Ground – hľadanie toho, čo máme spoločné, s dôrazom na architektonickú kultúru, tvorenú nielen jednotlivcami, ale najmä bohatou komunitou rôznorodých ideí, zjednotených v spoločnej histórii, ambíciách, problémoch a ideáloch. 

V areáli Giardini della Biennale sa nachádza 29 národných pavilónov, ktoré postavili v rôznych rokoch samotné participujúce krajiny. Bývalý Československý národný pavilón v Benátkach je dielom architekta Otakara Novotného z roku 1925. Na základe medzištátnej dohody medzi ČR a SR je tento rok hlavným organizátorom expozície oboch krajín na bienále architektúry v Benátkach Slovenská národná galéria, pričom účastníkmi môžu byť autori z oboch krajín. 

Asking Architecture
Čoraz viac autorov a nezávislých skupín pracuje s architektúrou ako s médiom umenia, kultúry, vedy alebo spoločnosti. Autori týchto projektov nie sú iba architekti, svoje médium nenazývajú nutne architektúrou. Napriek tomu s ňou pracujú – a to nekonvenčne: bez ambície ponúkať odpovede a riešenia, nahrádzať nevyhovujúce vyhovujúcim alebo optimalizovať. Hľadajú, pýtajú sa, problematizujú, polemizujú, rozkladajú a zažívajú. Ich výstupy sú rôzne – priestorové, textové, vizuálne, zvukové, interaktívne, akčné, často sú kombináciou viacerých.
Projekt Asking Architecture obojsmerne komunikuje s kultúrnou verejnosťou z celého sveta. Vďaka súčasným technológiám bude v pavilóne umiestnených niekoľko desiatok paralelných virtuálnych expozícií, na ktoré budú môcť návštevníci reagovať obsahovo bohatými komentármi. Diela a projekty slovenských a českých architektov, umelcov a skupín, pracujúce polemicky s médiom architektúry a urbanity, budú katalyzátorom dialógu s aktuálnym architektonickým svetom, expozícia bude úvodným oslovením, prvou vetou pri zoznamovaní.

Realizácia expozície
„Bienále nie je prezentáciou autorských alebo národných diel. Tu sa architektúra deje, definuje alebo manifestuje. A práve túto príležitosť môžu Slovensko a Čechy využiť na konfrontáciu so svetovou architektonickou komunitou, ktorej štandardnou súčasťou sa už nenápadne stali. Predkladaný projekt je sebavedomým dialógom (v najčistejšom význame) slovenských a českých architektov s fundovanými návštevníkmi benátskeho bienále." (Ján Pernecký v projekte Asking Architecture)
Kurátorom expozície pre národný pavilón v Giardini della Biennale je architekt Ján Pernecký zo združenia rese arch, ktorý projekt inicioval a vytvoril v spolupráci s ďalšími profesionálmi – teoretikmi, umelcami, manažérmi a organizátormi kultúry. Spolukurátorkou projektu je kultúrna manažérka Barbora Šedivá (Atrakt Art, 4AM Fórum pro architekturu a média v Brne). Na produkcii spolupracujú okrem hlavného organizátora Slovenskej národnej galérie a združenia rese arch aj neziskové organizácie Mladý pes a Čerstvé ovocie.
Združenie rese arch od roku 2010 intenzívne organizuje podujatia zamerané na teóriu a abstraktné témy súčasnej architektúry. Podujatia rese arch sa výrazne líšia od iných podobných aktivít. Témy výskumu a diskusií sú všeobecné a týkajú sa veľkých tém architektúry. Principiálne sa vyhýbajú aktuálnym a lokálnym problémom architektúry a výstavby, zameriavajú sa na architektúru ako fenomén, ktorý je súčasťou kultúry. Viac informácií: www.rese-arch.org.

Zúčastnení autori a skupiny
Počas posledného aprílového týždňa sa v priestoroch Banskej St a nice v Banskej Štiavnici konalo prvé intenzívne stretnutie kurátorom prizvaných zástupcov autorských združení, ktorých diela a aktivity budú prezentované v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky počas 13. Bienále architektúry v Benátkach. Sú medzi nimi 4AM Fórum pro architekturu a média (CZ), 13m3 (SK), Anna Cséfalvay (SK), Atrakt Art (SK), BANSKÁ ST A NICA Contemporary (SK), Bunka pre súčasnú kultúru (SK), Tomáš Džadoň (SK, CZ), H3T architekti (CZ), Marek Kvetán (SK), Pavlína Morháčová (SK), Nástupište 1-12 (SK), OFFCITY (CZ), PBlog (SK), rese arch (SK), Kateřina Šedá (CZ), urbanflow (SK, AT), Východné pobrežie (SK), Záhrada (SK), Stanica Žilina-Záriečie (SK).