archív

Tajuplná krajina / Zuzana Pustaiová / výstava fotografií.

Krásná městská centra sa stala zajatci komerčního podnikání, byla zbavena svých veřejných kvalit a podřízena mnofunkčnímu využití. Rychle pak degradovala na Logo Cities, města ochodních značek, kde uliční rovina již nehostí ducha svobody, ale oddává se konzumu. Vizuální bombardování reklamními billboardy, barevními značkami a firemními logy tuto oblast promněnilo v prostor opakování a stejnosti. Bylo pak jen logické, že sem vtrhli sprejeři a svým barevnými graffitti a tagy označkovali vše co videli. Volání po identitě? Poslední opora individuality?

BUNKA v Benátkach

Koncepcia reprezentujúca BUNKU v Benátkach sa skladá z dvoch rovnocenných častí. Obe budú napĺňať ideu BUNKY hlavne v spôsobe užívania verejného priestoru, expandovania do špecifickej situácie urbánnej , mestskej štruktúry. Naše aktivity doteraz usporadúvané, organizované v Nitre nám poslúžili na overovanie komunikačných interaktívnych formátov ktorými sa chceme primárne pýtať na kvalitu mestského medzipriestoru, neustále meniaceho sa skrz živých obyvateľov.

Divadelná Nitra v BUNKE

Počas divadelnej Nitry v BUNKE budete mať možnosť vidieť viacero predstavení, filmových projekcií a performancií.

regi arch

Regi arch je formát, ktorý nadväzuje na predchádzajúce aktivity rese arch, má však ambíciu opustiť „múry Bratislavy“ a zamerať sa na regionálne centrá a naplniť tak dopyt, ktorý tu prirodzene vzniká.

re:empty

inštalácia Dana Didu realizovaná v Nitre na Štefánikovej triede. Práca je súčasťou jeho diplomovej práce.

abandoned (re)creation v BUNKE

Projekt Abandoned (re)creation, čiže Opustená (re)kreácia vznikla ako výsledok workshopu študentov umeleckých odborov, ktorí sa snažili aktivovať záujem verejnosti o zdanlivo nepotrebné a zabudnuté lokality Trenčianskych Teplíc a ich architektonického dedičstva.  Za projektom stojí Andrea Kalinová, doktorantka na Vysokej škole výtvarných umení, Martin Zaiček z občianskeho združenia Archimera a Juraj Gábor z Bunky pre súčasnú kultúru.

Asking Architecture

Projekt Asking Architecture je víťazným návrhom na realizáciu expozície v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na prestížnej medzinárodnej prehliadke 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012. V marci ho vybrala odborná komisia spomedzi 30 súťažných návrhov autorov z rôznych krajín. Autorom vybratého návrhu expozície v Benátkach je združenie rese arch pod vedením architekta Jána Perneckého, ktoré projekt realizuje v spolupráci s národnými inštitúciami (Slovenská národná galéria, Ministerstvá kultúry SR a ČR) a ďalšími, viac ako dvadsiatimi, nezávislými organizáciami a autormi.

Pozemok "pri pošte"

Niekoľko mesiacov bol útočiskom pre Bunku pozemok situovaný v centre Nitry, neďaleko Svätoplukovho námestia. Dnes už je minulosťou, Bunka je presťahovaná, na mieste ostala iba hojdačka.

routes re search

ROUTES RE SEARCH je projekt občianskeho združenia rese arch a jeho koordinátorom je architekt Ján Pernecký. Projekt pozostáva zo série workshopov v slovenských regiónoch.

Critical mass Nitra + premietanie cyklodokumentu Ľuba Poláka

+ premietanie cyklodokumentu Ľuba Poláka. Pre účastníkov Critical mass sme pripravili malé občerstvenie ako bonus niekoľko cyklistických videoklipov.

Abandoned re-creation

Nostalgický duch kúpeľného mesta sa stal východiskom pre vznik workshopu Abandoned Recreation. Jeho cieľom bolo aktivizovať záujem o zdanlivo zabudnuté lokality Trenčianskych Teplíc.

kinoBUNKA 2013

kinoBUNKA je projekt ktorý nadväzuje na koncept práce s verejným priestorom samotného projektu BUNKA. Filmové médium používame ako prostriedok, ktorým redefinujeme určité miesto – vraciame mu starého ducha novými súčasnými spôsobmi. V priebehu piatich mesiacov odprezentujeme sedem filmových diel slovenských ale aj zahraničných tvorcov. Ku každému z filmov vznikol autorký text od vybraných slovenských teoretikov.

Bunkre v Bunke

V Bunke sme otvorili výstavu "Neviditeľné mestá" autorky Lucii Mičíkovej študujúcej na VŠVU v Bratislave v ateliéry Ilony Németh, ktorá sa v nej zaoberá problematikou pamäti a z nej plynúcich asociácií. Vychádzajúc z rovnomennej knihy Itala Calvina, aplikuje svoje skúmania na oblasť architektúry a urbánnej štruktúry. Vybudovala archív kresieb a nákresov detských bunkrov vytvorených na základe spomienok, ako architektonických archetypov, ktorých analógie nachádza v reálnej architektúre ako aj v utopických urbanistických projektoch. Neviditeľné mestá sú asociáciami minulosti. Workshop "Bunkre v bunke" ako rovnocenný program popri výstave ponúkol deťom aby vytvorili v okolí Bunky vlastný bunker čím si osvojili, "zabývali" na krátky čas nevyužívaný mestský verejný priestor v centre mesta pre súkromnú hru.

mesto potrebuje viac Mesta

V rámci projektu „mesto potrebuje viac mesta“ vznikne diskusná platforma prostredníctvom ktorej sa pokúsime definovať pojem „súčasné mesto“, snažiť sa odpovedať na otázky: čo ho tvorí? kto ho tvorí? čo sú mestotvorné prvky? Vznikne tak cyklus diskusií, ktoré budú obohatené o sprievodné podujatia: terénne vychádzky, workshopy, výstavy a pod. Diskusie budú prebiehať priamo na ulici – verejné vystúpenie, speakers corner moment ktorý korešponduje aj s témou „medzipriestor“, kedy budú diskutujúci na pomedzí súkromného a verejného, táto čiara bude zmazaná.

Divadelná Nitra 2011

V rámci festivalu Divadelná Nitra sa v Bunke odohralo niekoľko predstavení, výtvarných inštalácií a premietanie študentských filmov.

Otvorenie Bunky

Prvým vstupom do verejného priestoru bolo otvorenie a predstavenie projektu Bunka.