Absolventi / Sloboda nie je zadarmo

Film Absolventi / Sloboda nie je zadarmo je celovečerným debutom  režiséra Tomáša Krupu a je o troch mladých ľuďoch, ktorí sú absolventmi  rôznych umeleckých odborov rovnakej akadémie, presne tej istej, ktorej nedávnym absolventom je aj Krupa. Režisér svoj počin nazýva dokumentárnou drámou a toto hybridné žánrové označenie pramení z myšlienky, že film je faktickou správou o živote troch protagonistov, prostredníctvom ktorých sa snaží poukázať na širší problém - na fenomén „absolventov“ - mladých vzdelancov, ktorí sa ocitajú v momente dramatického existenciálneho rozporu, kedy sa verejne deklarované pravdy menia sa súkromné klamstvá. Hlavnou témou je konfrontácia predstáv mladého človeka po ukončení školy s aktuálnou  nie ideálnou situáciou. Vonku zúri globálna ekonomická kríza, nezamestnanosť rastie a na trhu práce nie je pre ich profesiu miesto. Slovami režiséra: „Každopádne, nám vo filme ide o tento „romantický“ konflikt; začína to ako hobby, niečo, čo nás vyjadruje a musí sa to pretransformovať na prácu. Alebo je po všetkom a sme len ďalšie tehly v stene.“ 

Autobiografický rys nesie skutočnosť, že režisér tému reflektuje cez profily absolventov práve umeleckých odborov: Filip je študentom ateliéru digitálnych médií a intermédií, Pavol hercom, Miro je dokumentaristom. Mladý režisér sa v istom zmysle stáva „štvrtým absolventom“. Filmu by sa dala vytknúť práve vybraná vzorka absolventov, pretože je všeobecným faktom, že svet na umelcov nikdy nečakal s otvorenou náručou a že ide zväčša o slobodné povolanie. Nakoniec tohto dôkazom je aj život Pavla, ktorému sa až neskôr začína dariť a vytriezvený z ilúzií sa konečne venuje vytúženému povolaniu. Jedine v tomto pragmatickom kontexte sa mi zdá namieste interpretovať aj podtitul filmu.

Film vznikal štyri roky časozbernou metódou. Počas tohto obdobia mapuje významnejšie okamihy zo života protagonistov. Nikdy sa im však nesnaží dostať pod kožu, nevtiera sa im do súkromných životov a neponúka žiadnu rodinnú či osobnostnú anamnézu. Na filme je pozoruhodná jeho skladba a poeticky podfarbené obrazy akoby spontánne vyplývali zo životných situácii protagonistov a metaforicky ilustrujú okolité skutočnosti (klesanie na dno hladiny, predátor a korisť, odchádzajúci vlak, herec bez hľadiska, ktorému nikto netlieska). Za podmanivo najsilnejšie momenty filmu považujem hudbu, na ktorej spolupracovali Hildur Gudnadóttir (Island), Zoë Keating (USA) a Richard Skelton (GB) a videoarty Filipa Jurkovica, pretože samé osebe oplývajú neobyčajnou sugestívnosťou, kedy tento autor pokúša vlastné existenciálne (fyzické) limity, čím spätne potvrdzuje svoju moc nad životom, vlastnú slobodou.


Réžia: Tomáš Krupa Námet a Scenár: Tomáš Krupa a Pavol Palárik Kamera: Ján Kász, Pavol Palárik, Ivo Miko, Martin Čech Strih: Pavol Palárik Zvuk: Miloš Hanzély (Soundline) Účinkujú: Filip Jurkovič, Pavol Kaniansky, Miroslav Mráz a ďalší.