abandoned (re)creation v BUNKE

Stagnujúce kúpeľné mesto so svojim silným nostalgickým duchom ponúka ideálny priestor na reflexiu zabúdania, ľahostajnosti, spoločenskej aj individuálnej ignorancie, ktoré ústia do chátrania aj zdanlivo nadčasových entít. Dve z najvýznamnejších a najohrozenejších funkcionalistických budov Slovenska - kúpalisko Zelená Žaba a liečebný dom Machnáč sa nachádzajú práve v Trenčianských Tepliciach. Počas jedného týždňa účastníci workshopu nabúravali svojimi site-specific intervenciami zabehnutú apatiu mesta, reflektovali chátrajúce kúpeľné objekty a snažili sa ich kreatívnym spôsobom „oživiť“.