1+1

workshop 1+1

Poslednú dvojicu sme sa rozhodli poňať inak. Prvou „jednotkou“ sme my, organizátori celého projektu a v priebehu dvoch dní budeme otvorene spolupracovať s verejnosťou, čiže obyvateľmi mesta Nitra. Výsledkom je dvojdňový workshop pre verejnosť v priestoroch BUNKY.

čo je to 1+1

1+1 je autorský projekt zoskupenia BUNKA. Projekt si dáva za cieľ spájať ľudí z rôznych disciplín, povolaní a sociálnych vrstiev. Počas 486 dní vznikli autorské dvojice, vždy jeden profesionálny výtvarník, architekt, hudobník alebo dizajnér a občan Nitry. Dvojice spolu počas dvoch dekád realizovali a prezentovali svoje nápady.

Divadelná vlna -hamrádio

Ľudmila Horňáková (projekt Bunka, umelec) Peter Mikulášik (obyvateľ Nitry, rádioamatér)

premeny mesta - chrenová

Ing. Arch. Martina Kalusová (projekt Bunka, umelec) Prof. Ing. Imrich Točka,Csc. (obyvateľ Nitry)

blízko pri srdci

Ľudmila Horňáková (projekt Bunka, umelec) Madla Rjabininová (obyvateľ Nitry, psychoterapeutka )

Prechod ulicou / happening

Juraj Gábor (vizuálny umelec) Peter Koniar (obyvateľ Nitry, kontrolór)

soc art NR

Daniel Dida (občan Nitry, projekt Bunka), Monika Slováková (krajinár, obyvateľ Chrenovej), Ivan Siláči (architekt)

Verejné lekcie hry na harmoniku

Daniel Dida (občan Nitry), Eduard Ondič (hudobník, dočasný obyvateľ Nitry), Ľudmila Horňáková (umelec, graf.designer)